Доступные курсы

Гостевой доступСамостоятельная запись

Məlumatlar; Məqalələr

Məlumatlar; Məqalələr

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətlə...
Курс
Самостоятельная запись

Buraxılış imtahanları

Buraxılış imtahanları

Курс
Самостоятельная запись

Выпускные экзамены

Выпускные экзамены

Курс
Самостоятельная запись

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 1

Azərbaycan dili 1

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 2

Azərbaycan dili 2

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 3

Azərbaycan dili 3

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 4

Azərbaycan dili 4

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 5

Azərbaycan dili 5

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 5

Azərbaycan tarixi 5

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 6

Azərbaycan dili 6

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 6

Azərbaycan tarixi 6

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 7

Azərbaycan dili 7

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 7

Azərbaycan tarixi 7

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 8

Azərbaycan dili 8

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 8

Azərbaycan tarixi 8

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 9

Azərbaycan dili 9

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 9

Azərbaycan tarixi 9

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 10

Azərbaycan dili 10

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 10

Azərbaycan tarixi 10

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan dili 11

Azərbaycan dili 11

Курс
Самостоятельная запись

Azərbaycan tarixi 11

Azərbaycan tarixi 11

Курс
Самостоятельная запись

Математика 1

Математика 1

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 1

Английский язык 1

Курс
Самостоятельная запись

Русский язык 2

Русский язык 2

Курс
Самостоятельная запись

Математика 2

Математика 2

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 2

Английский язык 2

Курс
Самостоятельная запись

Русский язык 3

Русский язык 3

Курс
Самостоятельная запись

Математика 3

Математика 3

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 3

Английский язык 3

Курс
Самостоятельная запись

Русский язык 4

Русский язык 4

Курс
Самостоятельная запись

Математика 4

Математика 4

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 4

Английский язык 4

Курс
Самостоятельная запись

Русский язык 5

Русский язык 5

Курс
Самостоятельная запись

Математика 5

Математика 5

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 5

Английский язык 5

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 5

История Азербайджана 5

Курс
Самостоятельная запись

Математика 6

Математика 6

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 6

Английский язык 6

Курс
Самостоятельная запись

Биология 6

Биология 6

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 6

История Азербайджана 6

Курс
Самостоятельная запись

География 6

География 6

Курс
Самостоятельная запись

Математика 7

Математика 7

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 7

Английский язык 7

Курс
Самостоятельная запись

Биология 7

Биология 7

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 7

История Азербайджана 7

Курс
Самостоятельная запись

География 7

География 7

Курс
Самостоятельная запись

Математика 8

Математика 8

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 8

Английский язык 8

Курс
Самостоятельная запись

Биология 8

Биология 8

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 8

История Азербайджана 8

Курс
Самостоятельная запись

География 8

География 8

Курс
Самостоятельная запись

Математика 9

Математика 9

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 9

Английский язык 9

Курс
Самостоятельная запись

Биология 9

Биология 9

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 9

История Азербайджана 9

Курс
Самостоятельная запись

География 9

География 9

Курс
Самостоятельная запись

Математика 10

Математика 10

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 10

Английский язык 10

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 10

История Азербайджана 10

Курс
Самостоятельная запись

География 10

География 10

Курс
Самостоятельная запись

Математика 11

Математика 11

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык 11

Английский язык 11

Курс
Самостоятельная запись

Биология 11

Биология 11

Курс
Самостоятельная запись

История Азербайджана 11

История Азербайджана 11

Курс
Самостоятельная запись

География 11

География 11

Курс
Самостоятельная запись

Русский язык

Русский язык

Курс
Самостоятельная запись

Литература

Литература

Курс
Самостоятельная запись

Английский язык

Английский язык

Курс
Самостоятельная запись

Математика

Математика

Курс
Самостоятельная запись

География

География

Курс

Объявления сайта

Изображение пользователя Sevinc Quliyeva
KSQ
от Sevinc Quliyeva - Пятница, 30 ноября 2018, 22:45
 

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətləndirməli, öz üzərində çalışmalı və daima yeni biliklərin axtarışında olmalıdır. Seçilmiş mövzular üzrə təqdim etdiyimiz test tapşırıqları sizi məktəbdaxili qiymətləndirmə prosesinə  hazırlayacaq, yeni və maraqlı məlumatlar almağınıza səbəb olacaq və fənni daha da dərindən öyrənməyinizə köməklik edəcəkdir.