Available courses

Guest accessSelf enrolment

Məlumatlar; Məqalələr

Məlumatlar; Məqalələr

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətlə...
Course
Self enrolment

Buraxılış imtahanları

Buraxılış imtahanları

Course
Self enrolment

Выпускные экзамены

Выпускные экзамены

Course
Self enrolment

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 1

Azərbaycan dili 1

Course
Self enrolment

İngilis dili 1

İngilis dili 1

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 2

Azərbaycan dili 2

Course
Self enrolment

İngilis dili 2

İngilis dili 2

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 3

Azərbaycan dili 3

Course
Self enrolment

İngilis dili 3

İngilis dili 3

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 4

Azərbaycan dili 4

Course
Self enrolment

İngilis dili 4

İngilis dili 4

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 5

Azərbaycan dili 5

Course
Self enrolment

İngilis dili 5

İngilis dili 5

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 5

Azərbaycan tarixi 5

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 6

Azərbaycan dili 6

Course
Self enrolment

İngilis dili 6

İngilis dili 6

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 6

Azərbaycan tarixi 6

Course
Self enrolment

Ümumi tarix 6

Ümumi tarix 6

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 7

Azərbaycan dili 7

Course
Self enrolment

İngilis dili 7

İngilis dili 7

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 7

Azərbaycan tarixi 7

Course
Self enrolment

Ümumi tarix 7

Ümumi tarix 7

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 8

Azərbaycan dili 8

Course
Self enrolment

İngilis dili 8

İngilis dili 8

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 8

Azərbaycan tarixi 8

Course
Self enrolment

Ümumi tarix 8

Ümumi tarix 8

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 9

Azərbaycan dili 9

Course
Self enrolment

İngilis dili 9

İngilis dili 9

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 9

Azərbaycan tarixi 9

Course
Self enrolment

Ümumi tarix 9

Ümumi tarix 9

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 10

Azərbaycan dili 10

Course
Self enrolment

Ədəbiyyat 10

Ədəbiyyat 10

Course
Self enrolment

İngilis dili 10

İngilis dili 10

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 10

Azərbaycan tarixi 10

Course
Self enrolment

Ümumi tarix 10

Ümumi tarix 10

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili 11

Azərbaycan dili 11

Course
Self enrolment

Ədəbiyyat 11

Ədəbiyyat 11

Course
Self enrolment

İngilis dili 11

İngilis dili 11

Course
Self enrolment

Azərbaycan tarixi 11

Azərbaycan tarixi 11

Course
Self enrolment

Ümumi tarix 11

Ümumi tarix 11

Course
Self enrolment

Математика 1

Математика 1

Course
Self enrolment

Английский язык 1

Английский язык 1

Course
Self enrolment

Русский язык 2

Русский язык 2

Course
Self enrolment

Математика 2

Математика 2

Course
Self enrolment

Английский язык 2

Английский язык 2

Course
Self enrolment

Русский язык 3

Русский язык 3

Course
Self enrolment

Математика 3

Математика 3

Course
Self enrolment

Английский язык 3

Английский язык 3

Course
Self enrolment

Русский язык 4

Русский язык 4

Course
Self enrolment

Математика 4

Математика 4

Course
Self enrolment

Английский язык 4

Английский язык 4

Course
Self enrolment

Русский язык 5

Русский язык 5

Course
Self enrolment

Математика 5

Математика 5

Course
Self enrolment

Английский язык 5

Английский язык 5

Course
Self enrolment

История Азербайджана 5

История Азербайджана 5

Course
Self enrolment

Математика 6

Математика 6

Course
Self enrolment

Английский язык 6

Английский язык 6

Course
Self enrolment

Физика 6

Физика 6

Course
Self enrolment

Биология 6

Биология 6

Course
Self enrolment

История Азербайджана 6

История Азербайджана 6

Course
Self enrolment

История 6

История 6

Course
Self enrolment

География 6

География 6

Course
Self enrolment

Математика 7

Математика 7

Course
Self enrolment

Английский язык 7

Английский язык 7

Course
Self enrolment

Биология 7

Биология 7

Course
Self enrolment

История Азербайджана 7

История Азербайджана 7

Course
Self enrolment

История 7

История 7

Course
Self enrolment

География 7

География 7

Course
Self enrolment

Математика 8

Математика 8

Course
Self enrolment

Английский язык 8

Английский язык 8

Course
Self enrolment

Биология 8

Биология 8

Course
Self enrolment

История Азербайджана 8

История Азербайджана 8

Course
Self enrolment

История 8

История 8

Course
Self enrolment

География 8

География 8

Course
Self enrolment

Математика 9

Математика 9

Course
Self enrolment

Английский язык 9

Английский язык 9

Course
Self enrolment

Физика 9

Физика 9

Course
Self enrolment

Биология 9

Биология 9

Course
Self enrolment

История Азербайджана 9

История Азербайджана 9

Course
Self enrolment

История 9

История 9

Course
Self enrolment

География 9

География 9

Course
Self enrolment

Математика 10

Математика 10

Course
Self enrolment

Английский язык 10

Английский язык 10

Course
Self enrolment

Физика 10

Физика 10

Course
Self enrolment

История Азербайджана 10

История Азербайджана 10

Course
Self enrolment

История 10

История 10

Course
Self enrolment

География 10

География 10

Course
Self enrolment

Математика 11

Математика 11

Course
Self enrolment

Английский язык 11

Английский язык 11

Course
Self enrolment

Физика 11

Физика 11

Course
Self enrolment

Биология 11

Биология 11

Course
Self enrolment

История Азербайджана 11

История Азербайджана 11

Course
Self enrolment

История 11

История 11

Course
Self enrolment

География 11

География 11

Course
Self enrolment

Azərbaycan dili

Azərbaycan dili

Course
Self enrolment

Русский язык

Русский язык

Course
Self enrolment

Литература

Литература

Course
Self enrolment

Английский язык

Английский язык

Course
Self enrolment

Математика

Математика

Course
Self enrolment

Биология

Биология

Course
Self enrolment

История

История

Course
Self enrolment

География

География

Course
Self enrolment

Ali məktəblər

Ali məktəblər

Course
Self enrolment

Dövlət qulluğu

Dövlət qulluğu

Course

Müəllim otağı

Müəllim otağı

Course

Объявления сайта

Picture of Sevinc Quliyeva
KSQ
by Sevinc Quliyeva - Friday, 30 November 2018, 10:45 PM
 

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətləndirməli, öz üzərində çalışmalı və daima yeni biliklərin axtarışında olmalıdır. Seçilmiş mövzular üzrə təqdim etdiyimiz test tapşırıqları sizi məktəbdaxili qiymətləndirmə prosesinə  hazırlayacaq, yeni və maraqlı məlumatlar almağınıza səbəb olacaq və fənni daha da dərindən öyrənməyinizə köməklik edəcəkdir.