Mümkün olan kurslar

Guest accessAzad qeydiyyat

Məlumatlar; Məqalələr

Məlumatlar; Məqalələr

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətlə...
Kurs
Azad qeydiyyat

Buraxılış imtahanları

Buraxılış imtahanları

Kurs
Azad qeydiyyat

Выпускные экзамены

Выпускные экзамены

Kurs
Azad qeydiyyat

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 1

Azərbaycan dili 1

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 1

Riyaziyyat 1

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 1

İngilis dili 1

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 2

Azərbaycan dili 2

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 2

Riyaziyyat 2

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 2

İngilis dili 2

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 3

Azərbaycan dili 3

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 3

Riyaziyyat 3

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 3

İngilis dili 3

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 4

Azərbaycan dili 4

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 4

Riyaziyyat 4

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 4

İngilis dili 4

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 5

Azərbaycan dili 5

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 5

Riyaziyyat 5

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 5

İngilis dili 5

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 5

Azərbaycan tarixi 5

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 6

Azərbaycan dili 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat 6

Ədəbiyyat 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 6

Riyaziyyat 6

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 6

İngilis dili 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Biologiya 6

Biologiya 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 6

Azərbaycan tarixi 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Ümumi tarix 6

Ümumi tarix 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya 6

Coğrafiya 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 7

Azərbaycan dili 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat 7

Ədəbiyyat 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 7

Riyaziyyat 7

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 7

İngilis dili 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Biologiya 7

Biologiya 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 7

Azərbaycan tarixi 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Ümumi tarix 7

Ümumi tarix 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya 7

Coğrafiya 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 8

Azərbaycan dili 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat 8

Ədəbiyyat 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 8

Riyaziyyat 8

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 8

İngilis dili 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Biologiya 8

Biologiya 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 8

Azərbaycan tarixi 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Ümumi tarix 8

Ümumi tarix 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya 8

Coğrafiya 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 9

Azərbaycan dili 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat 9

Ədəbiyyat 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 9

Riyaziyyat 9

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 9

İngilis dili 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Biologiya 9

Biologiya 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 9

Azərbaycan tarixi 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Ümumi tarix 9

Ümumi tarix 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya 9

Coğrafiya 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 10

Azərbaycan dili 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat 10

Ədəbiyyat 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 10

Riyaziyyat 10

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 10

İngilis dili 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Biologiya 10

Biologiya 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 10

Azərbaycan tarixi 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Ümumi tarix 10

Ümumi tarix 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya 10

Coğrafiya 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili 11

Azərbaycan dili 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat 11

Ədəbiyyat 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat 11

Riyaziyyat 11

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili 11

İngilis dili 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Biologiya 11

Biologiya 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan tarixi 11

Azərbaycan tarixi 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Ümumi tarix 11

Ümumi tarix 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya 11

Coğrafiya 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 1

Математика 1

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 1

Английский язык 1

Kurs
Azad qeydiyyat

Русский язык 2

Русский язык 2

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 2

Математика 2

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 2

Английский язык 2

Kurs
Azad qeydiyyat

Русский язык 3

Русский язык 3

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 3

Математика 3

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 3

Английский язык 3

Kurs
Azad qeydiyyat

Русский язык 4

Русский язык 4

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 4

Математика 4

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 4

Английский язык 4

Kurs
Azad qeydiyyat

Русский язык 5

Русский язык 5

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 5

Математика 5

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 5

Английский язык 5

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 5

История Азербайджана 5

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 6

Математика 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 6

Английский язык 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Физика 6

Физика 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Биология 6

Биология 6

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 6

История Азербайджана 6

Kurs
Azad qeydiyyat

История 6

История 6

Kurs
Azad qeydiyyat

География 6

География 6

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 7

Математика 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 7

Английский язык 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Химия 7

Химия 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Биология 7

Биология 7

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 7

История Азербайджана 7

Kurs
Azad qeydiyyat

История 7

История 7

Kurs
Azad qeydiyyat

География 7

География 7

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 8

Математика 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 8

Английский язык 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Химия 8

Химия 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Биология 8

Биология 8

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 8

История Азербайджана 8

Kurs
Azad qeydiyyat

История 8

История 8

Kurs
Azad qeydiyyat

География 8

География 8

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 9

Математика 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 9

Английский язык 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Физика 9

Физика 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Химия 9

Химия 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Биология 9

Биология 9

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 9

История Азербайджана 9

Kurs
Azad qeydiyyat

История 9

История 9

Kurs
Azad qeydiyyat

География 9

География 9

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 10

Математика 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 10

Английский язык 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Физика 10

Физика 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Химия 10

Химия 10

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 10

История Азербайджана 10

Kurs
Azad qeydiyyat

История 10

История 10

Kurs
Azad qeydiyyat

География 10

География 10

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика 11

Математика 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык 11

Английский язык 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Физика 11

Физика 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Химия 11

Химия 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Биология 11

Биология 11

Kurs
Azad qeydiyyat

История Азербайджана 11

История Азербайджана 11

Kurs
Azad qeydiyyat

История 11

История 11

Kurs
Azad qeydiyyat

География 11

География 11

Kurs
Azad qeydiyyat

Azərbaycan dili

Azərbaycan dili

Kurs
Azad qeydiyyat

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat

Kurs
Azad qeydiyyat

İngilis dili

İngilis dili

Kurs
Azad qeydiyyat

Riyaziyyat

Riyaziyyat

Kurs
Azad qeydiyyat

Coğrafiya

Coğrafiya

Kurs
Azad qeydiyyat

Русский язык

Русский язык

Kurs
Azad qeydiyyat

Литература

Литература

Kurs
Azad qeydiyyat

Английский язык

Английский язык

Kurs
Azad qeydiyyat

Математика

Математика

Kurs
Azad qeydiyyat

Физика

Физика

Kurs
Azad qeydiyyat

Химия

Химия

Kurs
Azad qeydiyyat

Биология

Биология

Kurs
Azad qeydiyyat

История

История

Kurs
Azad qeydiyyat

География

География

Kurs
Azad qeydiyyat

Rezidentura

Rezidentura

Kurs
Azad qeydiyyat

Magistratura

Magistratura

Kurs
Azad qeydiyyat

Ali məktəblər

Ali məktəblər

Kurs
Azad qeydiyyat

Dövlət qulluğu

Dövlət qulluğu

Kurs

Müəllim otağı

Müəllim otağı

Kurs

Объявления сайта

Sevinc Quliyeva istifadəçinin şəkili
KSQ
Sevinc Quliyevadən - Friday, 30 November 2018, 10:45 PM
 

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətləndirməli, öz üzərində çalışmalı və daima yeni biliklərin axtarışında olmalıdır. Seçilmiş mövzular üzrə təqdim etdiyimiz test tapşırıqları sizi məktəbdaxili qiymətləndirmə prosesinə  hazırlayacaq, yeni və maraqlı məlumatlar almağınıza səbəb olacaq və fənni daha da dərindən öyrənməyinizə köməklik edəcəkdir.